Skip to topic | Skip to bottom
Home

Sandbox
Sandbox.BenedikteHolmSandboxr1.5 - 07 Apr 2006 - 00:02 - BenedikteHolmtopic end

Start of topic | Skip to actions
-- BenedikteHolm - 15 Mar 2006
  • Set ALLOWTOPICVIEW =
  • Set ALLOWTOPICCHANGE =

Need to test this...

Jeg skriver på norsk - hvordan går det med de bokstavene tro? Jeg tilhører gruppe 42

Men hvis jeg skriver at jeg tilhører FortyTwo - hva skjer da da?
to top


You are here: Sandbox > TWikiUsers > BenedikteHolm > BenedikteHolmSandbox

to top

Copyright © Fabio Vitali 2020 Last update of BenedikteHolmSandbox on 07 Apr 2006 - 00:02 by BenedikteHolm